Τι συμβαίνει με το ΦΠΑ όταν μια επιχείρηση πτωχεύει λόγω κορωνοϊού
Πηγή: ΙΝΤΙΜΕ

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού είναι μια πραγματικότητα. Πέραν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις που κλείνουν πολλές εταιρείες που οι πελάτες τους πτωχεύουν βρίσκονται αντιμέτωπες με περίπλοκες καταστάσεις.

Ένα από τα προβλήματα που ανακύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το τι γίνεται με τον ΦΠΑ που καταβλήθηκε για απαιτήσεις που έχουν καταστεί οριστικά ανείσπρακτες, λόγω πτώχευσης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 355/2019), ο ΦΠΑ που έχει καταβάλει προμηθεύτρια εταιρεία για απαιτήσεις της που διαγράφηκαν οριστικά και δεν πρόκειται να εισπραχθούν, λόγω πτώχευσης του πελάτη της, πρέπει να της επιστραφεί από το Δημόσιο.

Κατά το ΣτΕ, η επιχείρηση που έχει καταβάλει αχρεωστήτως τον αναλογούντα ΦΠΑ, δικαιούται να τον ανακτήσει νομιμοτόκως ή να τον συμψηφίσει με τυχόν άλλες οφειλές της, στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται επαρκώς η ιδιαιτέρως πιθανή παρατεταμένη διάρκεια της αδυναμίας είσπραξης της απαίτησης.

Πιο απλά, η φορολογική αρχή δεν δύναται να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που έχει εισπράξει στο πλαίσιο αυτό η ίδια η επιχείρηση, ήτοι δεν μπορεί η επιχείρηση να μην έχει εισπράξει δεδουλευμένα ή πωληθέντα και να καθίσταται υποχρεωμένη να καταβάλει ποσό ΦΠΑ που τιμολογήθηκε, αλλά ουδέποτε εισέπραξε.

Διαβάστε επίσης