ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νομοθετικό «μπλόκο» στη μετακύλιση του κόστους χρήσης καρτών από τον προμηθευτή στον καταναλωτή

Νομοθετικό «μπλόκο» στη μετακύλιση του κόστους χρήσης καρτών από τον προμηθευτή στον καταναλωτή

Μια σημαντική αλλαγή στο νόμο 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών», συμβατή με τις ανάγκες που προέκυψαν μετά τα capital controls επιφέρει το νομοσχέδιο «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων, Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε χθες στην Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Διάταξη που εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο προβλέπει πως «ο προμηθευτής δεν δικαιούται να επιβάλει επιβαρύνσεις στους καταναλωτές για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής».

Με τη σχετική διάταξη τροποποιείται το άρθρο 4γ του νόμου 2251/1994 που αναφερόταν στις υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις άλλες από τις συναπτόμενες εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος και το οποίο προέβλεπε ειδικά για τα έξοδα για χρήση μέσων πληρωμής ότι «απαγορεύεται στον προμηθευτή να χρεώνει στους καταναλωτές, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, δαπάνη υπερβαίνουσα το κόστος χρήσης αυτού του μέσου από τον ίδιο».

Με απλά λόγια εάν μέχρι σήμερα κάποιες επιχειρήσεις ή επαγγελματίες μετακυλούσαν το κόστος χρήσης των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών στους πελάτες τους, αυτό πλέον θα σταματήσει.

Σήμερα η μέση προμήθεια που πληρώνει ένα εμπορικό κατάστημα στην τράπεζα, η οποία ενσωματώνει και τη διατραπεζική προμήθεια, διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στο 2%-2,5% περίπου, με τις μεγάλες αλυσίδες να απολαμβάνουν πολύ χαμηλότερες προμήθειες, ακόμη και κάτω του 1%, λόγω του αυξημένου τζίρου που πραγματοποιούν με κάρτες.

Με τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής:

  • Όριο προστασίας 100.000 ευρώ για το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως αριθμού καταθέσεων, νομίσματος και τόπου κατάθεσης εντός της ΕΕ.
  • Καταθέσεις, οι οποίες προέρχονται αποδεδειγμένα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς, τυγχάνουν εξαιρετικώς αυξημένης προστασίας έως του προσθέτου ορίου των 300.000 ευρώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
  • Ορισμένοι καταθέτες, όπως δημόσιες αρχές ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν είναι επιλέξιμοι για προστασία των καταθέσεών τους.
  • Παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των οριζομένων συνθηκών , να παρατείνει σε 36 μήνες από τη λήξη της , αντί 24 μήνες από τη λήξη της που είναι σήμερα, την προθεσμία εντός της οποίας Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) υποχρεούται να εισάγει τις μετοχές της σε οργανωμένη αγορά. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται και η προθεσμία για τις υφιστάμενες ΑΕΕΑΠ των οποίων οι μετοχές δεν έχουν ακόμη εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά.
  • Απαλλάσσονται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης το κρασί και τα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού.
  • Απαλλάσσονται από δασμούς , τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας τα αυτοκίνητα διπλωματικών και προξενικών αρχών και αναγνωρισμένων στην Ελλάδα διεθνών οργανισμών.
  • Αποσαφηνίζεται η έννοια του όρου ιδιωτική χρήση (μη εμπορική δραστηριότητα) για την χρησιμοποίηση αεροπλάνου, υδροπλάνου και ελικοπτέρου προκειμένου να επιβληθεί ο προβλεπόμενος φόρος πολυτελείας.
  • Παρέχεται στους αναπήρους που έχουν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο ατελώς σε περίπτωση κλοπής του η δυνατότητα να το αντικαταστήσουν ατελώς.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ