ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί συμφέρει την Ελλάδα να δανειστεί από το πανδημικό πρόγραμμα του ESM

Γιατί συμφέρει την Ελλάδα να δανειστεί από το πανδημικό πρόγραμμα  του ESM
AP Photo/Michael Probst

Πριν από 75 ημέρες ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης είχε δώσει με εγκύκλιό του οδηγίες στους φορείς του Δημοσίου για την καταγραφή των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομοιόμορφη παρακολούθησή τους.

Η χρησιμότητα της εν λόγω εγκύκλιου αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ σήμερα, καθώς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης δέχεται εισηγήσεις προκειμένου να αντλήσει η Ελλάδα χρήματα από τη «Στήριξη κατά της Πανδημικής Κρίσης» (Pandemic Crisis Support) του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Η μόνη απαίτηση πρόσβασης στην εν λόγω πιστωτική γραμμή είναι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που θα ζητήσουν στήριξη να δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γραμμή χρηματοδότησης για να καλύψουν άμεσες και έμμεσες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης που σχετίζονται με την κρίση της πανδημίας.

Τα κράτη μέλη του ESM που θα επωφεληθούν από τη «Στήριξη κατά της Πανδημικής Κρίσης» θα υπόκεινται σε ενισχυμένη παρακολούθηση (enhanced surveillance) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που ήδη ισχύει για την Ελλάδα. Οι δε απαιτήσεις παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων των θεσμών θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στο εάν οι πόροι χρησιμοποιούνται για την κάλυψη άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.

Η εγκύκλιος Σκυλακάκη έχει ήδη καλλιεργήσει το έδαφος για αυτό, καθώς προβλέπει τη μηνιαία και σωρευτική καταγραφή των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ορθή και ομοιόμορφη παρακολούθησή τους. Στις εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνονται κυρίως όσες σχετίζονται με τα μέτρα οικονομικής στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων που πλήττονται -κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις- καθώς και με την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Παράλληλα, στη βάση της εγκυκλίου, καταγράφονται όλες οι δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανεξαρτήτως προέλευσης χρηματοδότησης, καθώς και όσες θα πραγματοποιηθούν στο προσεχές διάστημα και θα καλύπτονται από πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό των Γενικών Κρατικών Δαπανών ή άλλες ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις των φορέων, συμπεριλαμβανομένων και έκτακτων δράσεων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Εάν η Ελλάδα έκανε πλήρη χρήση του Pandemic Crisis Support του ESM θα μπορούσε να δανειστεί 3,7 δισ. ευρώ με κόστος 0,50% για δέκα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο πως ο επικεφαλής του ΕSM Κλάους Ρέγκλινγκ έχει τονίσει πολλάκις πως με το πρόγραμμα «Στήριξης κατά της Πανδημικής Κρίσης» το όφελος για την Ελλάδα από τη διαφορά του κόστους δανεισμού – σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα- θα ήταν 800 εκατ. ευρώ!

ΔΗΜΟΦΙΛΗ