ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει κατά μέσο όρο 13 νέες έρευνες αντιντάμπινγκ ετησίως

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει κατά μέσο όρο 13 νέες έρευνες αντιντάμπινγκ ετησίως
EPA/ STEPHANIE LECOCQ

Η εμπορική άμυνα αποτελεί καίριο στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς συνιστά τη βάση της προσήλωσης στο ανοικτό και βασιζόμενο σε κανόνες διεθνές εμπόριο.

Με τα μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ, που βασίζονται σε διεθνώς συμφωνηθέντες κανόνες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), αντιμετωπίζονται μέσω δασμών οι επιβλαβείς αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών. Τα τελευταία χρόνια, μετά τις αποφάσεις Τραμπ στις ΗΠΑ και την κινεζική εμπορική επιθετικότητα, η ΕΕ έχει ενισχύσει το σύστημα εμπορικής άμυνας που διαθέτει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει επιφορτιστεί με την εφαρμογή των μέσων εμπορικής άμυνας, εκτελεί αυτό το καθήκον με υψηλά πρότυπα ποιότητας και με μεγάλη επιτυχία, όπως επιβεβαιώθηκε και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Το προφίλ των μέσων εμπορικής άμυνας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης στον τομέα του χάλυβα και των νομοθετικών αλλαγών που υλοποιήθηκαν το 2017 και το 2018. Το γεγονός αυτό έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση των οικονομικών φορέων όλων των τομέων ως προς τον ρόλο των μέσων αυτών στην αντιμετώπιση, ιδίως, των ζημιών που προκαλούνται από τις εισαγωγές που είναι αποτέλεσμα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Κατά την περίοδο 2014-2018, η Επιτροπή κινούσε κατά μέσο όρο 13 νέες έρευνες αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων ετησίως. Στο τέλος του 2018 τελούσαν σε ισχύ 133 μέτρα αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων, τα περισσότερα από τα οποία αφορούσαν προϊόντα από την Κίνα.

Η Κομισιόν διασφαλίζει ότι όλοι οι τομείς, ανεξάρτητα από το αν αποτελούνται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις ή από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν πρόσβαση στα εν λόγω μέσα τόσο κατά τις αρχικές επαφές τους όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δίνοντας έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων όλων των ενδιαφερόμενων μερών με πλήρη διαφάνεια σε όλα τα στάδια και για όλες τις αποφάσεις.

Όλοι οι κλάδοι της ΕΕ, σε όλους τους τομείς και ανεξαρτήτως μεγέθους επιχειρήσεων, έχουν πρόσβαση στα μέσα εμπορικής άμυνας εφόσον πλήττονται από εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων.

Η Κομισιόν συνεργάζεται τακτικά με επιχειρηματικές ενώσεις, όπως η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (Business Europe), με συγκεκριμένες τομεακές ενώσεις, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, στο πλαίσιο ειδικών συνεδριάσεων για την επεξήγηση του σκοπού, της εφαρμογής και της ανάπτυξης των μέσων εμπορικής άμυνας.

Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται εκπρόσωποι παραγωγών, εισαγωγέων, χρηστών κλπ. από διάφορους τομείς και από επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών.

Η Κομισιόν έχει καταβάλει προσπάθειες ειδικά για την καθοδήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην Επιτροπή λειτουργεί επίσης ειδικό γραφείο υποστήριξης για τις ΜΜΕ, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ΜΜΕ που επιθυμούν να κάνουν χρήση των μέσων εμπορικής άμυνας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ