ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρότερες κατά 4,78 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο πρώτο εξάμηνο 2020 σε σχέση με πέρυσι

Μικρότερες κατά 4,78 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο πρώτο εξάμηνο 2020 σε σχέση με πέρυσι
INTIME/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τεράστια υποχώρηση κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό στο πρώτο εξάμηνο του 2020, αλλά και τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019, καθώς η επιδείνωση των ισοζυγίων υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων υπεραντιστάθμισε τη βελτίωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι οι εξαγωγές. Οι εξελίξεις των εξαγωγών και εισαγωγών αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων αντίστοιχα, όπως προαναφέρθηκε. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 3,9% σε τρέχουσες τιμές (-3,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 10,1% (-9,5% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διαμορφώθηκε σε 2,1 δισ. ευρώ, έναντι 6,7 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019, λόγω της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων και κυρίως του ταξιδιωτικού.

Οι τουριστικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο 2020 σε 678 εκατ. ευρώ, έναντι εισπράξεων 5,4 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2019. Οι τουριστικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο 2020 σε 64 εκατ. ευρώ, έναντι εισπράξεων 2,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2019.

Σε ποσοστιαίο επίπεδο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 76,9% και 87,5% αντίστοιχα.

Όσον αφορά το ισοζύγιο μεταφορών, το πλεόνασμά του περιορίστηκε κατά 23,6%, ωστόσο οι εισπράξεις από τη ναυτιλία έδειξαν αντοχή . Διαμορφώθηκαν σε 7,3 δισ. ευρώ, από 8,1 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 19,6 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 7,9 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (κατά 2,4 δισ. ευρώ) οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση (κατά 27,9 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και την αύξηση (κατά 6,9 δισ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ