ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η συγκράτηση δαπανών οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα

Η συγκράτηση δαπανών οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,18 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός τον Ιανουάριο 2016 , παρά τις αποκλίσεις έναντι του στόχου στο σκέλος των εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου 2016, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 367 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του προϋπολογισμού 2016 για πλεόνασμα 197 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1,18 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 443 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 307 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4,214 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 393 εκατ. ευρώ ή 10,3% έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 296 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (346 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,649 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2016 μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις κατηγορίες: α) φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 29,1%,β) φόροι στην περιουσία κατά 98 εκατ. ευρώ ή 20,0%,γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 22,4%, δ)ΦΠΑ λοιπών κατά 102 εκατ. ευρώ ή 7,6%,ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 44 εκατ. ευρώ ή 12,5% και στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 22 εκατ. ευρώ ή 52,4%.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,141 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 483 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,625 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 469 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 438 εκατ. ευρώ.Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 167 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και 11 εκατ. ευρώ για επίδομα θέρμανσης.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 566 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 406 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 135 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ