ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι φόροι αναμένεται να στηρίξουν τα έσοδα το 2021

Ποιοι φόροι αναμένεται να στηρίξουν τα έσοδα το 2021
Pixabay

Μεγάλο «ριμπάουντ» των φορολογικών εσόδων ύψους 3,5 δισ. ευρώ προβλέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το 2021, με την σχετική εκτίμηση να στηρίζεται στην παραδοχή πως δεν θα υπάρξει νέα έξαρση της πανδημίας.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53,705 δισ. ευρώ το 2021, αυξημένα κατά 3,55 δισ. ευρώ ή 7,1% έναντι του 2020.

Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 27,473 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 3,537 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 293 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 51 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας προβλέπονται σε 2,68 δισ. ευρώ, οριακά μειωμένοι κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι λοιποί φόροι επί παραγωγής προβλέπεται να ανέλθουν σε 1,149 δισ. ευρώ μειωμένοι κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Ο φόρος εισοδήματος προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15,19 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,256 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 246 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι λοιποί τρέχοντες φόροι προβλέπονται στο ποσό των 2,498 δισ. ευρώ, αυξημένοι κατά 91 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι κοινωνικές εισφορές προβλέπονται στο ποσό των 54 εκατ. ευρώ, μη παρουσιάζοντας διαφοροποίηση έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι μεταβιβάσεις προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 6,647 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 156 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 635 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα εκτιμώνται σε 2,070 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 671 εκατ. ευρώ ένα-ντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω πρόβλεψης μειωμένων εσόδων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

Οι πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 30 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 296 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Οι επιστροφές φόρων προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 5,278 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 352 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Τέλος, τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αναμένεται να ανέλθουν σε 3,87 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,355 δισ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ