ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύσκολο να φρενάρει το brain drain στην Ελλάδα – Τι διαπιστώνει έκθεση της ΕΕ

Δύσκολο να φρενάρει το brain drain στην Ελλάδα – Τι διαπιστώνει έκθεση της ΕΕ
AP

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για τη χορήγηση εν μέσω κορωνοϊού φορολογικών κινήτρων προκειμένου να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως με τηλεργασία είναι φιλόδοξος και αποβλέπει στο να μειώσει το brain drain

Ωστόσο, όσο θετικά και εάν είναι τα σχέδια της κυβέρνησης δεν επιλύουν χρονίζοντα προβλήματα, στρεβλώσεις και παθογένειες που οδηγούν εκτός Ελλάδος τους νέους επιστήμονες.

Αυτά τα προβλήματα αναδεικνύει η πιλοτική έρευνα EUROGRADUATE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιγράφει με ακρίβεια τις αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο εργασιακό πεδίο οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων και οι νέοι εργαζόμενοι.

Νομοσχέδιο που θα καταθέσει σύντομα η κυβέρνησή στη Βουλή θα προβλέπει για περίοδο επτά ετών τη μείωση 50% στο φόρο εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς ή ελεύθερους επαγγελματίες που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η ρύθμιση δεν θα θέτει περιορισμούς στα επίπεδα εισοδήματος ή στους τομείς εργασίας. Για να καταστεί πιο απτό το όφελος αρκεί να αναφέρουμε πως η Ελλάδα επιβάλλει σήμερα φόρο 44% για κέρδη άνω των 40.000 ευρώ. Κάτι που σημαίνει πως όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση θα καταβάλουν φόρο μόλις 22% για κέρδη άνω των 40.000 ευρώ.

Ωστόσο, επιλύοντας το ζήτημα της φορολόγησης- το οποίο πράγματι είναι πολύ σοβαρό – η κυβέρνηση δεν επιλύει μια σειρά από παθογένειες και προκλήσεις που έχουν οδηγήσει 485.000 νέους ηλικίας έως 34 ετών στην ανεργία και έχουν οδηγήσει μεγάλη μερίδα του νέου σε ηλικία εργατικού δυναμικού στην οικονομική μετανάστευση.

Η πιλοτική έρευνα EUROGRADUATE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διεξήχθη σε αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε οκτώ χώρες επιβεβαιώνει ότι οι Έλληνες απόφοιτοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένες προκλήσεις. Πολλές από αυτές αφορούν τη δυσχερή κατάσταση της αγοράς εργασίας, αλλά ορισμένες συνδέονται με την ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος.

Η έρευνα της Κομισιόν αναδεικνύει πως η έλλειψη θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλότερες δεξιότητες είναι ο βασικός λόγος για την αισθητή κάθετη αναντιστοιχία δεξιοτήτων, δηλαδή άτομα που εργάζονται σε θέσεις κατώτερες από τα προσόντα τους.

Τα προγράμματα στους τομείς της εκπαίδευσης, των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών έχουν τη μικρότερη αντιστοιχία με διαθέσιμες θέσεις εργασίας (45 %), ενώ οι τομείς των φυσικών επιστημών (συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών) και της υγείας (79,2 %) παρέχουν την καλύτερη αντιστοιχία. Συνεπώς, πολλοί φοιτητές και απόφοιτοι αποφασίζουν να φύγουν, καθώς λαμβάνουν περίπου 80% υψηλότερες ωριαίες αποδοχές εκτός Ελλάδας.

Αυτή η μισθολογική διαφορά δείχνει το ποσό δύσκολο είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο το νέο φορολογικό πλαίσιο που επιχειρεί να εισαγάγει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, η πιλοτική έρευνα EUROGRADUATE αναδεικνύει το ότι η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στην Ελλάδα έχει επίσης αντίκτυπο σε τομείς πέραν του οικονομικού, όπως στην προσωπική ευτυχία, την υγεία, την εμπιστοσύνη και τη στάση απέναντι στη μετανάστευση ή στην ΕΕ.

Οι Έλληνες απόφοιτοι αναφέρουν εξαιρετικά χαμηλή ισορροπία εργασιακής–προσωπικής ζωής και η αντίληψή τους ότι η εργασία τους είναι χρήσιμη για την κοινωνία είναι χαμηλότερη από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ. Επίσης αναφέρουν λιγότερες ευκαιρίες μάθησης, χειρότερες προοπτικές σταδιοδρομίας και χαμηλότερα επίπεδα αυτονομίας στην εργασία, που σχετίζονται με το υψηλό ποσοστό κάθετης αναντιστοιχίας των θέσεων εργασίας.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

NEWSLETTER

ΔΗΜΟΦΙΛΗ