ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Προτιμητέος επενδυτής για τη συναλλαγή Galaxy η Davidson Kempner

Alpha Bank: Προτιμητέος επενδυτής για τη συναλλαγή Galaxy η Davidson Kempner
INTIME

Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τηνσυνεδρίασή του στις 20.11.2020, αξιολόγησε τις δεσμευτικές προσφορές, που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη Συναλλαγή Τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Galaxy και την πώληση έως 100% των μετοχών της CEPAL Hellas FInancial Services ΜΑΕ Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις και ανακήρυξε προτιμητέο επενδυτή την Davidson Kempner European Partners LLP.

Έτσι, η τράπεζα, με τους χρηματοοικονομικούς και νομικούς της συμβούλους,
εισέρχεται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με την Davidson Kempner με στόχο
την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη Συναλλαγή Galaxy έως το τέλος του
έτους.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις πολιτικές της, θα
ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις της επί της
συγκεκριμένης συναλλαγής.

Η συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων - με κωδικές ονομασίες Orion, Galaxy II και Galaxy IV, συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ - καθώς και την πώληση ποσοστού έως 100% της εταιρείας διαχείρισης Cepal.

Και για τις τρεις ανωτέρω τιτλοποιήσεις έχουν υποβληθεί από την τράπεζα αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής», που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, ύψους ευρώ 3,7 δισ. ευρώ, για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ