ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Ecofin η πρόοδος των εργασιών για την Τραπεζική Ένωση

Στο Ecofin η πρόοδος των εργασιών για την Τραπεζική Ένωση

Ζητήματα φορολογίας, δημοσιονομικής διατηρησιμότητας και τραπεζικής ένωσης θα βρεθούν σήμερα στο συμβούλιο Ecofin στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο θα επιδιώξει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την προτεινόμενη τροποποίηση της οδηγίας σχετικά με την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.
Αναμένεται ότι με την εν λόγω τροποποίηση θα θεσπιστεί υποχρέωση των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες φορολογικής φύσεως σχετικά με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιριών. Η πρόταση εντάσσεται σε δέσμη μέτρων που αποσκοπεί στην ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την αποτροπή της φοροαποφυγής των εταιριών.
Επιπλέον, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα για το μέλλον του Κώδικα Δεοντολογίας στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων.

Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα και για την έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική διατηρησιμότητα για το 2015, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2016. Η έκθεση προβαίνει σε επισκόπηση της βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής διατηρησιμότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το Συμβούλιο θα προβεί σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των ειδικών συστάσεων ανά χώρα από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2015, ιδίως σε ό,τι αφορά τις συστάσεις σχετικά με τις επενδύσεις. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις εκθέσεις της, που δημοσίευσε στις 26 Φεβρουαρίου, σχετικά με την κατάσταση σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το Συμβούλιο ενδέχεται να συζητήσει επίσης για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών.

Ακόμη, το Ecofin θα ενημερωθεί από την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των εργασιών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Τραπεζική Ένωση.

Η Προεδρία της ΕΕ και η Κομισιόν θα ενημερώσουν το Συμβούλιο σχετικά με τη διάσκεψη των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20, που πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Φεβρουαρίου στη Σαγκάη. Στη βάση αυτή το Ecofin θα ζητήσει από την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή να ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για τις συνεδριάσεις της G20 και του ΔΝΤ που θα διεξαχθούν τον Απρίλιο.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ