ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο τέλος του 2022 οι επόμενες αρχαιρεσίες για τις Διοικήσεις των Επιμελητηρίων

Στο τέλος του 2022 οι επόμενες αρχαιρεσίες για τις Διοικήσεις των Επιμελητηρίων
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διατάξεις για τη λειτουργία των Επιμελητηρίων εμπεριέχονται σε τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων.

Με την τροπολογία προσδιορίζεται μεταξύ άλλων η χρονική περίοδος διενέργειας των επόμενων αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων και παρατείνεται η θητεία των υφιστάμενων, από τη λήξη της μέχρι τη διεξαγωγή των προαναφερόμενων αρχαιρεσιών.

«Οι επόμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 (Α' 171) θα διεξαχθούν μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2022 και της 15ης Δεκεμβρίου 2022. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών του προηγούμενου εδαφίου», σημειώνεται σχετικά.

Με την ίδια τροπολογία ξεκαθαρίζεται πως δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν προσμετράται για την επανεκλογή του προέδρου Επιμελητηρίου, θητεία διανυθείσα από εκλογή σε αντικατάσταση.

Σχετικά αναφέρονται τα εξής: «Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών που συμμετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία λαμβάνει χώρα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν πρόσκλησης της απερχόμενης Διοικητικής Επιτροπής ή, αν αυτή παραληφθεί, του διοικητικού προϊσταμένου του Επιμελητηρίου. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και ως πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία μεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του προέδρου επιτρέπεται μία φορά. Δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν προσμετράται για την επανεκλογή του Προέδρου, θητεία διανυθείσα από εκλογή σε αντικατάσταση, για οποιοδήποτε λόγο, του αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου, ανεξαρτήτως διάρκειας αυτής».

Τέλος, με την ίδια τροπολογία, μετατίθεται για τις 30-6-2021 (έληξε στις 31-12-2020), η καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικών καταστάσεων προηγουμένων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 2019, των Επιμελητηρίων και καταργείται, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής οικονομικών καταστάσεων από τα Επιμελητήρια ή από τις εταιρείες που αυτά έχουν συστήσει ή συμμετέχουν στο κεφάλαιό τούς τουλάχιστον κατά ποσοστό 50%, η μεταφορά των τελών καταχώρησης από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ σε λογαριασμό του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ