ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πυρετός προετοιμασιών για την επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων

Πυρετός προετοιμασιών για την επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων
Pixabay

Επιταχύνει η κυβέρνηση τις προετοιμασίες για το πρόγραμμα που θα παρέχει επιδότηση μεγάλου μέρους της δόσης επιχειρηματικών δανείων, για διάστημα 8 μηνών.

Επιλέξιμες στο πρόγραμμα με την ονομασία «Γέφυρα 2» θα είναι μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επιχειρηματιών, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Στο νέο πρόγραμμα θα παρέχεται επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που θα φτάνουν στο 90% της δόσης, ενώ σε όσους έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, θα παρέχεται επιδότηση έως 80% της δόσης. Η επιδότηση θα καλύπτει τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους του δανείου. Η διαδικασία θα είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 • Να μην απασχολεί προσωπικό.
 • Να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ.
 • Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ.
 • Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ.
 • Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ.
 • Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ.

Τα κριτήρια για πολύ μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 • Να έχει έως 10 άτομα προσωπικό.
 • Να έχει κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.
 • Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ.
 • Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ.
 • Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ.
 • Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Τα κριτήρια για μικρή επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 • Να έχει έως 50 άτομα προσωπικό.
 • Να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ.
 • Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ.
 • Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ.
 • Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 10 εκατ. ευρώ.
 • Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.

Τα κριτήρια για μεσαία επιχείρηση που έχει εξυπηρετούμενο δάνειο:

 • Να έχει έως 250 άτομα προσωπικό.
 • Να έχει κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ.
 • Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ.
 • Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ.
 • Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ