ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπολογισμός ΕΝΦΙΑ και ΦΑΠ με εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή

Υπολογισμός ΕΝΦΙΑ και ΦΑΠ με εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή

Μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μια απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη στη Βουλή καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά το πόσο αδιαφανείς και πόσο άδικοι είναι οι φόροι που επιβάλλονται σήμερα στην ακίνητη περιουσία.

Με την απόφαση 86/15 το Συμβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε πως ο υπολογισμός του φόρου ακίνητης περιουσίας μπορεί να γίνεται στη βάση όχι των αντικειμενικών αξιών, αλλά στη βάση εκτίμησης ορκωτού εκτιμητή.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη μετά από προσφυγή φορολογουμένου κατά άρνησης της Προϊσταμένης της ΔΟΥ Ψυχικού να δεχθεί ανακλητική δήλωσή της Φόρου Ακίνητης Περιουσίας οικονομικού έτους 2013 και τις περιεχόμενες σε αυτήν επιφυλάξεις.

Το ΣτΕ σε πιλοτική δίκη έκρινε πως εφόσον ο φορολογούμενος ο υποκείμενος σε φόρο ακίνητης περιουσίας, έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει με προσφυγή του στο διοικητικό δικαστήριο το ύψος της αντικειμενικής αξίας του βαρυνόμενου με τον ως άνω φόρο ακινήτου του, ο προσδιορισμός της αγοραίας αξίας του ακινήτου με ορκωτό εκτιμητή -στη βάση δικαστικής απόφασης - δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

Στα τυφλά για τον ΕΝΦΙΑ

Εξάλλου, από έγγραφη απάντηση του Τρύφωνα Αλεξιάδη σε ερώτηση του βουλευτή Ευάγγελου Μπασιάκου στη Βουλή σχετικά με την επιβάρυνση με ΕΝΦΙΑ ακινήτων που δεν αποφέρουν εισόδημα, προκύπτει πως η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου δεν διαθέτει στοιχεία για το πόσα είναι τα ακίνητα που φορολογούνται με ΕΝΦΙΑ ενώ δεν αποφέρουν εισόδημα.

«Η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου δεν διαθέτει στοιχεία για το πόσα είναι τα ακίνητα που ενώ δεν αποφέρουν εισόδημα φορολογούνται με ΕΝΦΙΑ, για την αναλογία τους σε σχέση με το σύνολο των φορολογούμενων με ΕΝΦΙΑ ακινήτων καθώς και για την αναλογία του φόρου των ακινήτων αυτών ως προς το σύνολο του ΕΝΦΙΑ», αναφέρεται στην απάντηση.

Ακόμη, σημειώνεται πως σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ, από τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για το πλήθος των ακινήτων που δεν αποφέρουν εισόδημα σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους, καθώς υπάρχουν μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που εκμισθώνονται (κατοικίες, αποθήκες, επαγγελματικές στέγες, γήπεδα), ή καλλιεργούνται (γήπεδα), αλλά και περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί στο σύνολο των ακινήτων η ένδειξη αν το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο ή όχι, ούτε επίσης η χρήση αυτού.

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να βρεθεί ούτε ο λόγος του πλήθους των εν λόγω ακινήτων προς το σύνολο των ακινήτων, αλλά και των αντίστοιχων φόρων ΕΝΦΙΑ προς το συνολικό ύφος του ΕΝΦΙΑ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ