Η ΕΛΣΤΑΤ θα αποκτά στοιχεία φορολογουμένων από τη ΓΓΔΕ

Το «πράσινο φως» στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να γνωστοποιεί προσωποποιημένα στοιχεία ανά ΑΦΜ και πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος στην Ελληνική Στατιστική Αρχή παρέσχε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 12 Μαΐου η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έδωσε άδεια στην ΓΓΔΕ να διαβιβάζει προς την ΕΛΣΤΑΤ φορολογικά στοιχεία ανά ΑΦΜ., που περιλαμβάνουν τόσο πληροφορίες μητρώου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλματος, τηλέφωνο επικοινωνίας, είδος δραστηριότητας, σχέσεις κτλ.) όσο και πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος (ολόκληρο το έντυπο Ε3 για επιτηδευματίες - φυσικά και νομικά πρόσωπα από το έτος 2011, υποσύνολο κωδικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τα ίδια έτη κ.α.) ταυτοποιημένες με τα υπόχρεα πρόσωπα.

Η διαβίβαση των δεδομένων θα γίνεται με ασφαλή τρόπο, και τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ αποκλειστικά και μόνο για την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών, δηλαδή στατιστικών των επιχειρήσεων, και την ενημέρωση του στατιστικού μητρώου επιχειρήσεων που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ.

Συνοπτικά, η μεταφορά των σχετικών δεδομένων θα γίνει µε «μερικώς αυτοματοποιημένη» διαδικασία. Συγκεκριμένα, έχει προταθεί η εξαγωγή των σχετικών δεδομένων από τις επιμέρους βάσεις του υπουργείου, η ψηφιακή υπογραφή και μετέπειτα κρυπτογράφηση των σχετικών αρχείων, µε χρήση του δημοσίου κλειδιού της ΕΛΣΤΑΤ που έχει δοθεί στο γραφείο ασφάλειας της ΓΓΠΣ και η διαβίβαση των κρυπτογραφημένων αρχείων στον server της ΕΛΣΤΑΤ, χρησιμοποιώντας το όνομα και κωδικό χρήστη που έχει δοθεί από την ΕΛΣΤΑΤ.

Το αρχικό αρχείο που θα διαβιβάζεται από τη ΓΓ∆Ε θα τηρείται μέχρι την αποδοχή, κατά περίπτωση, των στατιστικών αποτελεσμάτων από τη Eurostat και τη δημοσίευσή τους ενώ στη συνέχεια, θα διαγράφεται ώστε να µην είναι δυνατή η ανάκτησή του.

Ειδικά για την πρώτη μαζική αποστολή, λόγω και του μεγάλου όγκου των σχετικών δεδομένων, εξετάζεται η αποστολή των κρυπτογραφημένων αρχείων να πραγματοποιηθεί µε φορητό µέσο αποθήκευσης (όπως φορητός σκληρός δίσκος), µε συνοδευτικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Τέλος, η απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διευκρινίζει ότι όταν θα ζητούνται από τη ΓΓ∆Ε συγκεντρωτικά στοιχεία µη προσωποποιημένα κατά κατηγορίες φορολογουμένων τότε δεν θα απαιτείται ειδικότερη εξήγηση εκ μέρους της ΕΛΣΤΑΤ της ανάγκης αποστολής των στοιχείων αυτών. Όταν όμως, θα ζητούνται συγκεκριμένα προσωποποιημένα στοιχεία και κυρίως στοιχεία μεγάλων κατηγοριών φορολογημένων ιδίως δε του συνόλου ορισμένης κατηγορίας αυτών θα απαιτείται να εξηγείται στη ΓΓ∆Ε η επιβαλλόμενη ανάγκη χρήσης των προσωποποιημένων στοιχείων.

Διαβάστε επίσης