ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως μετατρέπονται σε ΙΚΕ οι ατομικές επιχειρήσεις

Πως μετατρέπονται σε ΙΚΕ οι ατομικές επιχειρήσεις

Μετά από πλήθος ερωτήσεων που έχουν κατατεθεί στις εφορίες από κατόχους ατομικών επιχειρήσεων, στην πλειοψηφία τους εργαζομένους με μπλοκάκια, για τη δυνατότητα μετατροπής της επιχείρησης τους σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία αποσαφηνίζει πως κάτι τέτοιο είναι δυνατό υπό προϋποθέσεις.

Αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον αποδίδεται στις πρόσφατες αλλαγές σε φορολογία και ασφαλιστικό. Το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της ΙΚΕ σε σχέση με τους παρεμφερείς εταιρικούς τύπους είναι η μη υποχρεωτική ασφάλιση τον ΟΑΕΕ όλων των εταίρων, αλλά μόνο του διαχειριστή και του μοναδικού εταίρου (εφόσον είναι μονοπρόσωπη). Με δεδομένες τις αλλαγές στο ασφαλιστικό πολλοί φορολογούμενοι με μπλοκάκια αναζητούν τη λύση της ΙΚΕ προκειμένου μέσω συμπράξεων να αποφύγουν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Σε αυτούς λοιπόν ο επικεφαλής της ΓΓΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ξεκαθάρισε με την εγκύκλιο του τα εξής: «Είναι δυνατή η μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε ΙΚΕ, κατ' εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στα νομοθετήματα αυτά προϋποθέσεις, κατ' ανάλογη εφαρμογή των όσων ισχύουν για την μετατροπή ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΑΕ και ΕΠΕ».

Η εν λόγω διευκρίνιση είναι σημαντική για πολλούς λόγους. Πρέπει να σημειωθεί πως η σύσταση νέας εταιρείας, από μετατροπή ατομικής επιχείρησης, προσωπικής εταιρείας ή κοινωνίας του αστικού δικαίου ή και από συγχώνευση τέτοιων μορφών επιχειρήσεων δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του εμπορικού δικαίου, αλλά μόνο από τους προαναφερόμενους αναπτυξιακούς νόμους (Ν.Δ. 1297/1972, Ν. 2166/1993).

Κατά την άποψη δε των ειδικών το νομικό αυτό καθεστώς δεν διαφοροποιείται από τους φορολογικούς περί συγχώνευσης ή μετατροπής νόμους, οι οποίοι υπάγουν στο πεδίο εφαρμογής τους την περίπτωση «συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής σε ανώνυμη εταιρεία», γιατί οι νόμοι αυτοί θέτουν μόνο φορολογικά κίνητρα για τη διευκόλυνση των συγχωνεύσεων και μετατροπών και δεν τροποποιούν, τουλάχιστον ως προς το ζήτημα αυτό, ισχύουσες διατάξεις του εταιρικού δικαίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ