ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξάνουν τις αμοιβές των μελών του ΤΧΣ

Αυξάνουν τις αμοιβές των μελών του ΤΧΣ
Eurokinissi

Αυξήσεις στις αποδοχές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποφάσισε η Επιτροπή Επιλογής (selection panel) του ΤΧΣ.

Σύμφωνα με το νόμο του ΤΧΣ, η Επιτροπή Επιλογής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι αρμόδια να καθορίζει το εύρος αποδοχών για την ανώτατη διοίκηση του Ταμείου.

Μέχρι και σήμερα ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ αμείβεται ετησίως με το ποσό των 105.000 ευρώ, τα μέλη του Δ.Σ. με 30.000 ευρώ, ο διευθύνων σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής με 129.000 ευρώ, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος με 111.000 ευρώ και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής με 99.000 ευρώ.

Το selection panel, μετά από ειδική έρευνα που ανέθεσε σε σύμβουλο, έκρινε πως οι αμοιβές αυτες δεν εναρμονίζονται με αυτές που ισχύουν στην αγορά. Έτσι, με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αύξησε τις αμοιβές αυτές ως προς το ανώτατο εύρος τους εως και 90%.

Ειδικότερα, το εύρος των αμοιβών για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζεται ως ακολούθως:

i) Διευθύνων Σύμβουλος: 180.000 - 220.000 ευρώ.

ii) Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: 150.000 - 195.000 ευρώ. i

ii) Μέλος: 120.000 - 160.000 ευρώ.

Το εύρος των αμοιβών για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου καθορίζεται ως ακολούθως:

i) Πρόεδρος: 105.000 - 125.000 ευρώ.

ii) Τα μέλη θα λαμβάνουν ετησίως το ποσό των 20.000 ευρώ, καθώς και το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν νομίμως.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ