ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διετής παράταση της εγγύησης του Δημοσίου για τον ELA των τραπεζών

Διετής παράταση της εγγύησης του Δημοσίου για τον ELA των τραπεζών
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Τροπολογία με την οποία επεκτείνεται για μια διετία η ισχύς των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη πιστώσεων στις ελληνικές τράπεζες σχετικές με την πρόσβαση τους στο ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών στη Βουλή.

Με την τροπολογία παρατείνεται από την 1η Ιουλίου 2017 έως τις 30 Ιουνίου 2019 η χρονική ισχύς των εγγυήσεων του Δημοσίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την κάλυψη πιστώσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και παραμένουν φερέγγυες με σκοπό την αντιμετώπιση προσωρινών προβλημάτων ρευστότητας.

Στις 8 Ιουνίου 2017 το ανώτατο όριο παροχής ELA προς τις ελληνικές τράπεζες διαμορφώθηκε στο ποσό των 44,2 δισ. ευρώ, έναντι 50,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016. Η μείωση του ανώτατου ορίου αντανακλά τις θετικές εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Σημειώνεται πως το συνολικό ύψος των εγγυήσεων που είναι δυνατόν να παρέχονται δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 90 δισ. ευρώ. Για τη χορήγηση δε των εγγυήσεων το Δημόσιο λαμβάνει προμήθεια.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ