Επιμένει το ΔΝΤ για μεγαλύτερη ευελιξία στην ελληνική αγορά εργασίας
Πηγή: REUTERS/Kevin Lamarque

Μπορεί το ΔΝΤ στην έκθεση που δημοσιοποίησε χθες για την ευρωζώνη να ανέφερε πως η κυκλική ανάκαμψη είναι ισχυρή και αφορά σε όλες τις χώρες, ωστόσο παράλληλα απηύθηνε προειδοποιήσεις τόσο για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν υπερχρεωμένες χώρες, όσο και για τις διαρθρωτικές αδυναμίες του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, αλλά και για τις εξωτερικές ανισορροπίες που προκαλεί η έλλειψη πραγματικής εισοδηματικής σύγκλισης.

Μεμονωμένα για την Ελλάδα το ΔΝΤ συστήνει στη χώρα να διευρύνει περαιτέρω την ευελιξία στην αγορά εργασίας, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων και να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στην έκθεσή του για την οικονομία της ευρωζώνης που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα το ΔΝΤ ζητά τη διατήρηση των μεταρρυθμίσεων που έχει λάβει για την αγορά εργασίας η ελληνική κυβέρνηση συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Στην ίδια βάση αναφέρει πως πρέπει να εγκριθούν νομοθετικές αλλαγές στις ομαδικές απολύσεις για την εναρμόνιση της χώρας με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.

Ακόμη το Ταμείο επαναλαμβάνει πως πρέπει να επιταχυνθεί σημαντικά το άνοιγμα των νομοθετικά κλειστών επαγγελμάτων, δίνοντας προτεραιότητα στα επαγγέλματα μηχανικών, δικηγόρων και συμβολαιογράφων.

Στη ίδια βάση συστήνει την εφαρμογή των εκκρεμοτήτων από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για τη μείωση των φραγμών στον ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων.

Τέλος, το ΔΝΤ ζητεί την επιτάχυνση της αναθεώρησης του συστήματος αδειοδότησης επενδύσεων σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τη μετάβαση προς ένα σύστημα κοινοποίησης με εκ των υστέρων επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις των επενδυτικών έργων.

Διαβάστε επίσης