ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα στην προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης: Οι προτεραιότητες και η ατζέντα

Η Ελλάδα στην προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης: Οι προτεραιότητες και η ατζέντα
INTIME NEWS

Η Ελλάδα καλείται να ασκήσει από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 για ένα εξάμηνο, δηλαδή έως τις 18 Νοεμβρίου 2020, την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Tο εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας συμπίπτει με την επέτειο ενός σημαντικού ιστορικού γεγονότος: τη συμπλήρωση 70 ετών από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Ρώμη, στις 4 Νοεμβρίου 1950.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία καταγραφής της μέχρι τώρα πορείας εφαρμογής της Σύμβασης αλλά και του βαθμού ανταπόκρισης των διατάξεών της στις προσδοκίες των λαών της Ευρώπης και, ιδιαίτερα των νέων. Ταυτόχρονα, θα δώσει το έναυσμα ενός δημιουργικού διαλόγου και προβληματισμού για τις προοπτικές εφαρμογής της που διανοίγονται στο εγγύς και απώτερο μέλλον. Ένα μέλλον, στο οποίο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι κίνδυνοι που τούτη συνεπάγεται, ιδίως για τους νέους ανθρώπους.

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας Covid-19, με δραματικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια υγεία αλλά και τον σοβαρό αντίκτυπο σε κάθε μορφή ατομικής και δημόσιας δραστηριότητας, έχουν δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί να μην συνεκτιμήσει η χώρα που αναλαμβάνει το «τιμόνι» της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι επιπτώσεις του Covid-19 στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των δράσεων της Ελληνικής Προεδρίας.

Σκοπός είναι να αναδειχθούν οι πτυχές της κρίσης πανδημίας που επηρεάζουν τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, μέσω των περιορισμών στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Πρώτη θέση σε αυτή την εποικοδομητική αναζήτηση έχουν οι νέοι άνθρωποι, αλλά και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως παιδιά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, γυναίκες, συνάνθρωποί μας με αναπηρίες και ειδικές δεξιότητες και άλλες ομάδες συνανθρώπων μας που υφίστανται τις συνέπειες της πανδημίας από τη δική τους, λιγότερο ευνοημένη και άρα περισσότερο ευαίσθητη, θέση.

Δείτε την εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, κατά την έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η «Ψηφιακή Προεδρία»

Η Ελληνική Προεδρία εκτιμά ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να θέσει αυτή την πρωτόγνωρη πρόκληση για τον πολιτικό μας πολιτισμό και τη θεσμική μας παράδοση στην πρώτη γραμμή. Σε αυτό το πλαίσιο, το κεντρικό θέμα της Ελληνικής Προεδρίας είναι: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας σε συνθήκες πανδημίας – Αποτελεσματική διαχείριση μίας υγεινομικής κρίσης με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου».

Σε αυτό το πνεύμα, η Ελληνική Προεδρία, λαμβάνοντας υπ’όψη ότι η πανδημία ενδέχεται να εξακολουθήσει να επηρεάζει τις εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης στους επόμενους μήνες, προετοιμάστηκε για να πραγματοποιήσει ψηφιακά ένα μεγάλο μέρος των προγραμματισμένων της δράσεων (E–Chairmanship).

Σακελλαροπούλου: Η πρώτη «Ψηφιακή Προεδρία» στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ελληνική

Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Στο γενικό πλαίσιο που περιγράφεται στο κεντρικό θέμα της Ελληνικής Προεδρίας, θα αναδειχθούν οι εξής θεματικές προτεραιότητες:

 • Καθορίζοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας στην κοινωνία, τη δημοκρατία και την οικονομία,
 • Εντοπίζοντας τα μαθήματα που αντλούμε από την πανδημία Covid-19, καθώς και τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης, με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα και έμφαση σε θέματα που περιλαμβάνονται στον Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και
 • Αναλύοντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα προληπτικά μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία υιοθετήθηκαν από τις αρχές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας, είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Ελλάδα, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από τον Αύγουστο του 1949, αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις συνθήκες έκτακτης ανάγκης που επιβάλλει η πανδημία Covid-19.

Μέσα σε ένα τόσο ασυνήθιστο και διαφορετικό πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία θεωρεί ότι είναι ακόμη πιο επιτακτικό να αναδειχθούν οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της αποστολής του Συμβουλίου της Ευρώπης: η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι θεματικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι οι εξής:

A. Εκπαίδευση και Δημοκρατικός Πολιτισμός στην ψηφιακή εποχή

Β. Τα παιδιά ως ευάλωτα άτομα (παιδιά ενώπιον του κινδύνου της φτώχειας, θύματα βίας, εμπορίας, αναγκαστικής εργασίας, ασυνόδευτοι πρόσφυγες ανήλικοι)

Γ. Διασφαλίζοντας το δικαίωμα των νέων γενιών να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Δ. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης - Κοινωνικά δικαιώματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης - Επιπτώσεις της κρίσης πανδημίας στο δικαίωμα πρόσβασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην υγεία ως δημόσιο αγαθό

E- Chairmanship – Ψηφιακή Προεδρία

Η ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Μάϊος, 2020

 • Εναρξη της Ελληνικής Προεδρίας – Παράδοση-παραλαβή από την Γεωργιανή Προεδρία.
  15.5.2020 (Τηλεδιάσκεψη)
 • Εκδήλωση για τα δικαιώματα των παιδιών, με έμφαση στους ασυνόδευτους ανήλικους, Ελληνική Εθνική Εταιρεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  Ημ/νία προς επιβ/ση (Στρασβούργο ή τηλεδιάσκεψη)
 • Ψηφιακή Εκθεση για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά, με έμφαση στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  Ημ/νία προς επιβ/ση (Στρασβούργο ή τηλεδιάσκεψη)
 • Ψηφιακή συζήτηση ανοικτή στο κοινό με θέμα “Η πανδημία Covid-19 και οι θεμελιώδεις ελευθερίες”, στο πλαίσιο του κύκλου ψηφιακών συζητήσεων της Ελληνικής Προεδρίας “Συζητώντας με …”, μέσω της ειδικής πλατφόρμας “Ψηφιακή Προεδρία – E-Chairmanship”.
  Ημ/νία προς επιβ/ση (Στρασβούργο ή τηλεδιάσκεψη)

Ιούνιος, 2020

 • Ψηφιακή συζήτηση με θέμα “Προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μίας πανδημίας – Αποτελεσματική διαχείριση μίας υγειονομικής κρίσης με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου”, Υπουργείο Εξωτερικών.
  Ημ/νία προς επιβ/ση – (Tηλεδιάσκεψη)
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Προβλήματα Εγκλημάτων (CDPC), Ολομέλεια, Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  Ημ/νία προς επιβεβαίωση (Στρασβούργο ή τηλεδιάσκεψη)
 • Διάσκεψη “Συνταγματισμός κατά την πανδημία Covid-19”, Επιτροπή Βενετίας.
  Ημ/νία προς επιβ/ση – (Tηλεδιάσκεψη)
 • Διάσκεψη για την πολιτική προστασία και τη στέγαση σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, Διάσκεψη για την Αποκέντρωση, Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (KEΔE), Κεντρική Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (KEΠE).
  Ημ/νία προς επιβ/ση – (Αθήνα ή τηλεδιάσκεψη)
 • Διάσκεψη για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Τεχνολογίες στη Βιοϊατρική, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  2.6.2020 (Στρασβούργο ή τηλεδιάσκεψη)
 • Εκδήλωση για την προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Διοίκηση στον Αθλητισμό μέσω ενός αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Χάρτη Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  11.6.2020 (Αθήνα ή τηλεδιάσκεψη)
 • Στρογγυλή Τράπεζα για την συμπεριληπτική εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI)
  Ψηφιακή συζήτηση με θέμα “Κορωνοϊός και ρητορική μίσους”.
  29.6.2020 – 3.7.2020 (ή εναλλακτικά 29.9.2020 – 3.10.2020) (Στρασβούργο)
 • Κατευθυντήρια Επιτροπή για τον Πολιτισμό, την Πολιτιστική Κληρονομιά και το Τοπίο (CDCPP), Ολομέλεια
  30.6.2020 – 2.7.2020 (Στρασβούργο)

Ιούλιος, 2020

 • Κατασκήνωση Νεολαίας για την Ειρήνη 2020.
  1-8.7.2020 (Στρασβούργο)
 • Ετήσια Διάσκεψη Ευρωπαϊκού Προγράμματος (HELP) για την εκπαίδευση των επαγγελματικών του δικαίου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα 2020 (fully online), Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  8-9.7.2020 (Στρασβουργο)
 • Ψηφιακή διάσκεψη “Επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στα Ανθρώπινα Δικαιώματα”, Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
  Ημ/νία προς επιβ/ση (Tηλεδιάσκεψη)

Σεπτέμβριος, 2020

 • Forum για τα δικαιώματα των Ρομά, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (KEΔE), Κεντρική Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (KEΠE).
  Ημ/νία προς επιβ/ση (Αθήνα)
 • Συνάντηση της Επιτροπής Προέδρων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Συνάντηση του Γραφείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βουλή των Ελλήνων.
  Ημ/νία προς επιβ/ση (Αθήνα)
 • Συνάντηση της Διαρκούς Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βουλή των Ελλήνων.
  Ημ/νία προς επιβ/ση (Αθήνα)
 • Συνάντηση της Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βουλή των Ελλήνων.
  17-18.9.2020 (Χανιά)
 • Υπουργική Διάσκεψη Υπουργών Δικαιοσύνης με θέμα “Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου”, Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  21-22.09.2020 (Aθήνα)
 • Συζήτηση για την Κλιματική Αλλαγή, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία, Athens Democracy Forum.
  29.9.2020 (Aθήνα)
 • Οκτώβριος, 2020
  Διεθνής Διάσκεψη για την Καλή Διακυβέρνηση, Υπουργείο Εσωτερικών, Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (KEΔE), Κεντρική Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (KEΠE).
  Ημ/νία προς επιβ/ση (Aθήνα)
 • Διάσκεψη εργασίας “Δεξιότητες για τον δημοκρατικό πολιτισμό και για την υιοθέτηση της ψηφιακής ιθαγένειας στα σχολεία”, Υπουργείο Παιδείας.
  Ημ/νία προς επιβ/ση (Aθήνα)
 • Υψηλού επιπέδου συμβουλευτικό forum για την διαχείριση πυρκαγιών, Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
  Ημ/νία προς επιβ/ση (Aθήνα)
 • Φωτογραφική Εκθεση για ευάλωτες ομάδες: παιδιά, ΑΜΕΑ, ασυνόδευτους ανηλίκους και Ρομά, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • 5-9.10.2020 (Στρασβούργο)
 • Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum για τις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  7-9.10.2020 (Χανιά)
 • 30ή Επέτειος της Επιτροπής Βενετίας.
  9.10.2020 (Βενετία)
 • Forum Υψηλού Επιπέδου για την προστασία των παιδιών, την παιδική φτώχεια, την αναγκαστική παιδική εργασία, την εμπορία και τους ασυνόδευτους ανήλικους, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
  9-17.10.2020 (Aθήνα)
 • 4ο μέρος της Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (PACE).
  9-12.10.2020 (Στρασβούργο)
 • “Μορφές τουρισμού που συνδέονται με την Υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών 2030”. Περιλαμβάνει και ένα ψηφιακό εργαστήριο με θεματική σχετική με την πανδημία Covid-19, Υπουργείο Τουρισμού.
  Ημ/νία προς επιβ/ση – (Ψηφιακό σεμινάριο)
 • Διάσκεψη Υπουργών Ενημέρωσης για την τεχνητή νοημοσύνη και προκλήσεις για την ενημέρωση και τη δημοκρατία.
  22-23.10.2020 (Λευκωσία)
 • Σεμινάριο για την Ισότητα των Φύλων “Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης ως καθοριστικός παράγοντας διαμόρφωσης της συζήτησης για την ισότητα των φύλων”, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Ισότητας.
  15-16.10.2020 (Αθήνα)
 • Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών
  27-29.10.2020 (Στρασβούργο)

Νοέμβριος, 2020

 • 94η Συνάντηση της Κατευθυντήριας Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (CDDH).
  3-6.11.2020 (Aθήνα)
 • Συζήτηση με θέμα “Προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον από τη σεξουαλική εκμετάλλευση “, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
  Ημ/νία προς επιβ/ση – (Aθήνα)
 • – 130ή Σύνοδος της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  – Ειδική Επετειακή Εκδήλωση με θέμα “70ή επέτειος της υπογραφής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου”, Υπουργείο Εξωτερικών.
  4.11.2020 (Aθήνα)
 • 16ή Σύνοδος Υπουργών Αθλητισμού με ειδική ενότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον αθλητισμό.
  5.11.2020 (Σλοβενία)
 • Διάσκεψη Υπουργών Παιδείας “Ενα Παρατηρητήριο για τη μελέτη της ιστορίας”, Υπουργείο Παιδείας.
  9-10.11.2020 (Aθήνα)
 • Συνάντηση της Νομικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Βουλή των Ελλήνων.
  9-10.11.2020 (Κομοτηνή)
 • Περιφερειακό Σεμινάριο για την εμπορία ανθρώπων, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
  Ημ/νία προς επιβ/ση – (Aθήνα)
 • Παγκόσμιο Forum Δημοκρατίας, Θεματική συζήτηση για θέματα της Κοινωνικής Ατζέντας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  16-18.11.2020 (Στρασβούργο)
 • 2η Συνάντηση της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CDENF)
  16-18.11.2020 (προς επιβεβαίωση) (Στρασβούργο)
 • Λήξη Ελληνικής Προεδρίας – Παράδοση στη Γερμανική Προεδρία.
  18.11.2020 (Στρασβούργο)

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, κάνοντας κλικ ΕΔΩ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ