ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι είναι το GSR2 που κάνει τα αυτοκίνητα ακόμα πιο ακριβά

Τι είναι το GSR2 που κάνει τα αυτοκίνητα ακόμα πιο ακριβά

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό από τις 7 Ιουλίου όλα τα καινούρια αυτοκίνητα που εισάγονται θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με τα νέα υποχρεωτικά συστήματα ασφαλείας του GSR2.

Του Γενικού Κανονισμού Ασφάλειας 2 (General Safety Regulations 2 – GSR2) που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους της αγοράς των αυτοκινήτων αλλά και της συντήρησής τους. Παρά την αύξηση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδοκά σημαντικά οφέλη από τη μείωση των ατυχημάτων και, κατ’ επέκταση, του κόστους των ασφαλίστρων.

Η υποχρεωτική προσθήκη περισσότερων συστημάτων ασφαλείας θα επηρεάσει σαφώς περισσότερο τις τιμές των βασικών εκδόσεων των διάφορων μοντέλων οι οποίες κατά κανόνα έχουν πιο περιορισμένο εξοπλισμό.

Μάλιστα πολλές εταιρείες έχουν ήδη καταργήσει από τους τιμοκαταλόγους τους τις εισαγωγικές εκδόσεις που δεν ήταν εξοπλισμένες με αυτά συστήματα.

Τα συστήματα ασφαλείας που πρέπει να διαθέτουν τα καινούργια αυτοκίνητα από τις 7 Ιουλίου 2024 και μετά περιλαμβάνουν το σήμα έκτακτης ανάγκης (ESS), την προεγκατάσταση για το σύστημα κλειδώματος αλκοόλ (ALC), την προειδοποίηση για υπνηλία και τη συγκέντρωση του οδηγού (DDR-AW), το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS), την έξυπνη υποβοήθηση ταχύτητας (ISA), το σύστημα ανίχνευσης οπισθοπορείας (REV), την προειδοποίηση σύγκρουσης πεζών και ποδηλάτων (PCW) και το σύστημα πληροφοριών τυφλού σημείου (BLIS).

Όλα αυτά τα συστήματα στοχεύουν στην αποφυγή λαθών από τον οδηγό και στη σημαντική μείωση των πιθανοτήτων ατυχήματος.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ