ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Γ.Γ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΠΑΡΘ ΑΙΝΤΑ