Από πού προέρχονται τα ρούχα που φοράμε;
Πηγή: Unsplash

Τα κράτη μέλη της ΕΕ εισήγαγαν ρούχα αξίας 166 δισ. ευρώ το 2018, λίγο περισσότερο από τα μισά από τα οποία προέρχονταν από κράτη εκτός ΕΕ (51% ή 84 δισ. ευρώ).

Σε σύγκριση με το 2013, η εισαγωγή ειδών ένδυσης στα κράτη μέλη της ΕΕ αυξήθηκε κατά 25%.

Περί τα 116 δισ. ευρώ ήταν η αξία των ενδυμάτων που εξήχθησαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα περισσότερα από τα οποία διατέθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (77% ή 89 δισ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2013, αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 36% της συνολικής αξίας των εξαγωγών των κρατών μελών της ΕΕ.

Η Γερμανία, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρούχων

Το 2018, η Γερμανία εισήγαγε ρούχα ύψους 17 δισ. ευρώ από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ (20% των συνολικών εισαγωγών ρουχισμού στην ΕΕ εκτός αξίας).

Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενδυμάτων από χώρες εκτός της ΕΕ, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο (πάνω από 12 δισ. ευρώ, 15%) και την Ισπανία (12 δισ. ευρώ, 14%), τη Γαλλία (10 δισ. ευρώ ή 12%), την Ολλανδία (10 δισ. ευρώ, 11%) και την Ιταλία (8 δισ. ευρώ, 9%).

21465388

Κίνα, η κύρια προέλευση των εισαγόμενων ρούχων

Οι εισαγωγές ρούχων από χώρες εκτός της ΕΕ προέρχονταν κυρίως από την Κίνα (27 δισ. ευρώ ή 32% του συνολικού ενδύματος εκτός ΕΕ), το Μπαγκλαντές (16 δισ. ευρώ, 19%) και την Τουρκία (10 δισ. ευρώ, 12%). Ακολούθησε η Ινδία (5 δισ. ευρώ, 6%), η Καμπότζη (4 δισ. ευρώ, 5%), το Βιετνάμ (πάνω από 3 δισ. ευρώ, 4%), το Μαρόκο και το Πακιστάν.

Ιταλία, οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς ενδυμάτων

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Ιταλία εξήγαγε σε τρίτες χώρες ρούχα ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2018 (36% των συνολικών εξωκοινοτικών εξαγωγών ρούχων κατά αξία). Αυτό σημαίνει ότι η Ιταλία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ρούχων εκτός ΕΕ, μπροστά από τη Γερμανία και την Ισπανία (5 δισ. ευρώ, 17%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (3 δισ. ευρώ, 12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (1 δισ. 5%).

Διαβάστε επίσης