ΧΡΗΜΑ

Ποιοι οφειλέτες θα αρχίσουν να λαμβάνουν «ραβασάκια» από σήμερα

Ποιοι οφειλέτες θα αρχίσουν να λαμβάνουν «ραβασάκια» από σήμερα
freepik

Στη μαζική αποστολή ειδοποιητηρίων σε όσους χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ θα προχωρήσουν από σήμερα 9/7 η ΑΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσουν τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. 

Στην λίστα των παραληπτών θα βρίσκονται όσοι έχουν χρέη προς το δημόσιο που ξεπερνάνε τα 150.000 ευρώ, σε κύρια οφειλή και οι οποίοι θα πρέπει να την εξοφλήσουν ή να την ρυθμίσουν μέχρι τις 24/7, διαφορετικά κινδυνεύουν να δουν το όνομα τους δημοσιοποιημένο στη «μαύρη λίστα» του Δημοσίου.

Πότε δημοσιεύεται το όνομα του οφειλέτη

Για να δημοσιοποιηθεί το όνομα κάποιου οφειλέτη, θα πρέπει οι οφειλές του, είτε προς την ΑΑΔΕ, είτε προς τον ΕΦΚΑ:

  • να υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ, σε κύρια οφειλή
  • να μην έχουν ρυθμισθεί
  • να βρίσκονται σε καθυστέρηση για πάνω από ένα έτος (Ιούλιος 2023)

Όσες κύριες οφειλές ξεπερνούν μεν τις 150.000 ευρώ, αλλά κατέστησαν ληξιπρόθεσμες το προηγούμενο 12μηνο, δηλαδή μεταξύ Ιουλίου 2023 – Ιουλίου 2024 δεν θα οδηγήσουν σε δημοσιοποίηση του ονόματος εκείνου που τις δημιούργησε.

Αντίθετα, οι κύριες οφειλές προς την ΑΑΔΕ ή τον ΕΦΚΑ, οι οποίες ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ και είναι σε καθυστέρηση πάνω από τους τελευταίους 12 μήνες, δηλαδή στο διάστημα πριν τον Ιούλιο του 2023, θα δημοσιοποιηθούν.

Ποιοι εξαιρούνται της δημοσιοποίησης

  • Οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής
  • Οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου
  • Οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης
  • Οι οφειλές των αποβιωσάντων ή ανηλίκων
  • Οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα

Ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών, προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.

Σημειώνεται πως αιτήματα οφειλετών για την διόρθωση, άρση ή διαγραφή των δημοσιοποιούμενων στοιχείων θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, με σχετική εισήγηση των αρμοδίων οργάνων των υπηρεσιών σας, μόνο εφόσον από τον διενεργηθέντα έλεγχο προκύπτει η συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ικανοποίηση του αιτήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα θα απορρίπτεται από τις υπηρεσίες σας χωρίς τη προαναφερόμενη διαβίβαση.