ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλλειμμα 1,45 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο συναλλαγών το 2017

Έλλειμμα 1,45 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο συναλλαγών το 2017
EUROKINISSI

Το 2017 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 1,45 δισ. ευρώ ή 0,8% του ΑΕΠ, μειωμένο κατά 418 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του 2016, που είχε ανέλθει σε 1,87 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων όσο και της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Επισημαίνεται ότι το 2017 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 14,1% και 4,6% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και ότι οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις εξαγωγές χωρίς καύσιμα ήταν 9,6% και 6,7%. Παράλληλα, σημείωσαν αύξηση και οι εισαγωγές αγαθών, κατά 12,7% και 7,4% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε μείωση. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 10,5%. Οι τουριστικές εισπράξεις το 2017 ανήλθαν σε 14,6 δισ. ευρώ, από 13,2 δισ. ευρώ το 2016.

Επιπλέον, οι εισπράξεις από τη ναυτιλία αυξήθηκαν κατά 16,9% σε τρέχουσες τιμές. Το ναυτιλιακό συνάλλαγμα ανήλθε σε 9,1 δισ. ευρώ το 2017 από 7,8 δισ. ευρώ το 2016.

Το 2017, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων σημείωσε πλεόνασμα 915 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1 δισ. ευρώ το 2016. Το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) παρουσίασε έλλειμμα 540 εκατ. ευρώ, μικρότερο κατά 297 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο του 2016.

Το 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 543 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά 3,6 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά 18,2 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό (κατά 1,1 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων καθώς και τη μείωση (κατά 2,5 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την πτώση (κατά 29,9 δισ. ευρώ) των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού ΤARGET), η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση (κατά 6 δισ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ