ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 2,8 δισ. ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου συναλλαγών

Στα 2,8 δισ. ευρώ το έλλειμμα του ισοζυγίου συναλλαγών
Pixabay

Έλλειμμα 2,8 δισ. ευρώ κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο του 2018 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κατά 53 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών περιορίστηκε στα 4,8 δισ. ευρώ, από 5 δισ. ευρώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου καυσίμων, καθώς οι εξαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 16,1% σε τρέχουσες τιμές (11,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν μόνο κατά 3% (-12,1% σε σταθερές τιμές). Όσον αφορά στο ισοζύγιο αγαθών χωρίς καύσιμα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με ρυθμό 14,4% (13,3% σε σταθερές τιμές), ο οποίος ήταν ταχύτερος από το ρυθμό αύξησης των εισαγωγών (8,7% και 8,6% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα). Ωστόσο, η αύξηση των εισαγωγών ως απόλυτο μέγεθος ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών, με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Στο πρώτο τρίμηνο του 2018 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο δεν μεταβλήθηκε σημαντικά, παρά την άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 12,8% και 13,8% αντίστοιχα, λόγω της ανόδου των σχετικών πληρωμών. Συγκεκριμένα, οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν σε 5587 εκατ. ευρώ.

Το ισοζύγιο μεταφορών παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο του 2018 πλεόνασμα. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τη ναυτιλία ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ!

Στο πρώτο τρίμηνο του 2018 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε μείωση κατά 48 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017, ενώ το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 2,7 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 101 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο του πρώτου τριμήνου του 2017.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 445 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 845 εκατ. ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ