ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάρρευση των τουριστικών εισπράξεων – Ανήλθαν σε μόλις 7,3 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο

Κατάρρευση των τουριστικών εισπράξεων – Ανήλθαν σε μόλις 7,3 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο
INTIME NEWS/ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ

Σε πλήρη κατάρρευση έχει οδηγήσει τις τουριστικές εισπράξεις η κρίση του κορωνοϊού, κάτι που γίνεται απόλυτα εμφανές από τα στοιχεία για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι ενδεικτικό πως τον Απρίλιο οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν σε μόλις 7,3 εκατ. ευρώ, έναντι 543,5 εκατ. ευρώ του Απριλίου 2019! Τον Απρίλιο το πλεόνασμα του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών σχεδόν μηδενίστηκε, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 96,2% και 98,7% αντίστοιχα, ενώ μείωση κατά 99,2% σημείωσαν και οι αντίστοιχες πληρωμές.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε στα 4,7 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 465 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2019, καθώς τα ισοζύγια αγαθών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων βελτιώθηκαν, υπεραντισταθμίζοντας τη μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το ισοζύγιο καυσίμων επιδεινώθηκε. Η η μείωση των συνολικών εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών αντανακλά κυρίως τη μείωση της αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2020, οι εξαγωγές καυσίμων σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,3%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 8,6% σε τρέχουσες τιμές (αλλά σημείωσαν άνοδο κατά 4,5% σε σταθερές τιμές), ενώ ειδικότερα οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές. Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 9,7% σε τρέχουσες τιμές, ενώ δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά σε σταθερές τιμές.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε λόγω της επιδείνωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν μείωση κατά 36,1% και 51,4% αντίστοιχα, ενώ οι εισπράξεις από μεταφορές περιορίστηκαν κατά 3,2%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα 391 εκατ. ευρώ, κατά 176 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 4,3 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 641 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού (που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα) διαμορφώθηκε σε 976 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου σημειώθηκε αύξηση των απαιτήσεων έναντι του εξωτερικού, λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού (10,6 δισ. ευρώ) και της μείωσης των τοποθετήσεων σε μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αλλοδαπών επιχειρήσεων (404 εκατ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 5,4 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (1,1 δισ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την αύξηση (κατά 13,9 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και την αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων κατοίκων προς μη κατοίκους (κατά 7,2 δισ. ευρώ), που προέρχεται από αναταξινόμηση υποχρεώσεων οι οποίες σχετίζονται με τιτλοποιημένα δάνεια συστημικής τράπεζας, χωρίς να επηρεάζεται η Διεθνής Επενδυτική Θέση της χώρας.

Στο τέλος Απριλίου του 2020, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 8,8 δισ. ευρώ, έναντι 6,4 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου του 2019.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ