ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε δικαιολογούνται οι δαπάνες που έγιναν με χρήματα που αποκτήθηκαν εκτός Ελλάδας

Πότε δικαιολογούνται οι δαπάνες που έγιναν με χρήματα που αποκτήθηκαν εκτός Ελλάδας
Unsplash

Χρήματα που εισπράχθηκαν στο εξωτερικό, αλλά δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, καλύπτουν μόνο δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων εκτός Ελλάδος ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα αποκλειστικά στις περιπτώσεις που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (κωδικοί 781-782), για ποσά που προέρχονται από πώληση ακινήτου, διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές χρηματικών ποσών ή λοιπές περιπτώσεις πρέπει να επιλέγεται αν αυτά εισπράχθηκαν εντός ή εκτός Ελλάδος.

Εφόσον εισπράχθηκαν στο εξωτερικό δηλώνεται περαιτέρω αν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα ή όχι. Στην περίπτωση μη εισαγωγής τους στη χώρα, τα ποσά αυτά καλύπτουν αποκλειστικά δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην ημεδαπή στις περιπτώσεις που το τίμημα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

Ομοίως, στους κωδικούς αυτούς δύναται να περιληφθεί και ποσό φόρου που επιστράφηκε στο φορολογούμενο, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ενώ είχε δηλωθεί και συμπεριληφθεί στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογικού έτους που καταβλήθηκε.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ