ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 176 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020

Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 176 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/INTIME

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 176 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Eurobank στο πρώτο εξάμηνο 2020. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 0,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 689 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020. Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4% σε ετήσια βάση σε 869 εκατ. ευρώ.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 8,0% σε ετήσια βάση σε 435 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,7% σε 501 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020 και κατά 34,1% το δεύτερο τρίμηνο 2020 σε 287 εκατ. ευρώ. Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό σε 1,16 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο 2020 και περιλαμβάνει τη ζημιά από τις συναλλαγές Cairo και FPS ποσού 1,33 δισ. ευρώ.

Η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 610 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 60,6% λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Cairo.

Ο δείκτης των NPEs, μετά το Cairo, μειώθηκε σε 15,3%, το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης NPEs υποχώρησε κατά 17,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε κατά 110 μονάδες βάσης έναντι του πρώτου τριμήνου 2020 και διαμορφώθηκε σε 15,5%, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 13,0% το πρώτο΄ εξάμηνο 2020, μετά την επίπτωση από τις συναλλαγές Cairo & FPS. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 40,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2020.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε τα εξής:

«Η πανδημία συνεχίζει να καθορίζει το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και παγκοσμίως. H εγχώρια οικονομική ανάπτυξη συναρτάται με τις εξελίξεις του Covid-19 και η πιθανότητα ενός μεγαλύτερου αρνητικού αντικτύπου εμφανίζεται αυξημένη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου μας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εστιάζουμε εξ ολοκλήρου στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στη στήριξη των πελατών μας, νοικοκυριών και ιδίως των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τη δύσκολη συγκυρία. Παρέχουμε προγράμματα αναστολής πληρωμών και προσφέρουμε ρευστότητα για την κάλυψη της ζήτησης νέων χρηματοδοτήσεων που οφείλεται στην πανδημία. Οι χορηγήσεις ενήμερων επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συμμετέχουμε πλήρως στις κρατικές πρωτοβουλίες, όπως το TΕΠΙΧ II και το Πρόγραμμα Εγγυήσεων, και αναμένουμε ότι τα επιχειρηματικά δάνεια, μετά από τυχόν αποπληρωμές, θα αυξηθούν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το σύνολο του έτους.

Παρά τις εξωτερικές προκλήσεις, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία με την doValue για την FPS και την τιτλοποίηση Cairo, μειώνοντας το ποσοστό των NPEs στο 15% και αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον ισχυρότερο δείκτη κάλυψης των NPEs, άνω του 60%. Ενισχύσαμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση περισσότερο από εκατό μονάδες βάσης και ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,5%.

Παρά τις αυξημένες προβλέψεις σε σχέση με το πλάνο πριν την εκδήλωση της πανδημίας, η Eurobank αποδεικνύεται ανθεκτική στις νέες προκλήσεις. Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε μισό δισεκατομμύριο ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους με σταθερά τα επιτοκιακά έσοδα και σημαντική συνεισφορά των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες. Η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων μας ήταν και πάλι ουσιαστική. Η παρουσία μας στο εξωτερικό αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Έχοντας αναπτύξει ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και αντιμετωπίσει επιτυχώς το ζήτημα των NPEs, με ενισχυμένη κεφαλαιακή επάρκεια και με σχέδιο για την επέκταση των εργασιών, η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες με την επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης».


ΔΗΜΟΦΙΛΗ