ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόλις 49 εκατ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Μόλις 49 εκατ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021
INTIME

Μειώθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, παρά την υστέρηση των εισπράξεων από τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στα 1,276 δισ. ευρώ, κατά 1,16 δισ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2020.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών σε σχέση με εκείνη των εξαγωγών. Ειδικότερα, οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 2,4% σε τρέχουσες τιμές και οι εισαγωγές μείωση κατά 11,2%. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 3,6%.

Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε.

Στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 οι τουριστικές εισπράξεις ήταν μόλις 49 εκατ. ευρώ, έναντί 501 εκατ. ευρώ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 87,9% και 90,3% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020.

Οι εισπράξεις από τη ναυτιλία μειώθηκαν κατά 17,1%. Συγκεκριμένα, στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 οι ναυτιλιακές εισπράξεις ήταν μόλις 2,2 δισ. ευρώ, έναντί 2,6 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων βελτιώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε στα 480 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τη γενική κυβέρνηση.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα 796 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 45 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 585 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 4,5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση και των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 1,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 498 εκατ. ευρώ των δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μη κατοίκους και στην κατά 166 εκατ. ευρώ στατιστική προσαρμογή, η οποία συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 637 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και την αύξηση κατά 632 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2021, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 9,2 δισ. ευρώ, έναντι 7,8 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ