ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο 2017

Έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο συναλλαγών στο πρώτο τρίμηνο 2017
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ κατέγραψε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017, με τις εισπράξεις από τη ναυτιλία να παρέχουν σημαντική στήριξη στο ισοζύγιο των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο τρίμηνο του 2017 οφείλεται στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασε έλλειμμα κατά 594 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, καθώς η άνοδος των εξαγωγών αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών σημείωσε άνοδο, το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε σχέση με εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016, κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Αύξηση σημείωσε επίσης το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν άνοδο κατά 5,9% σε σταθερές τιμές και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 6,5%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρουσίασε άνοδο κατά 345 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 4,8% στα 513,2 εκατ. ευρώ και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 1,8%, αλλά η εξέλιξη αυτή υπεραντισταθμίστηκε από τον περιορισμό των ταξιδιωτικών δαπανών κατοίκων στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου.

Σημαντική αύξηση εσόδων σημειώθηκε από τις ναυτιλιακές μεταφορές με τα έσοδα στο τρίμηνο να ανέρχονται στα 2 δισ. ευρώ, κατά 17,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016 (1,7 δισ. ευρώ).

Το πρώτο τρίμηνο του 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 813 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις αύξηση κατά 1,1 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που οφείλεται κυρίως στην άνοδο (κατά 911 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Στην ίδια κατηγορία, η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (κατά 180 εκατ. ευρώ).

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως τη μείωση λόγω της στατιστικής προσαρμογής (1,1 δισ. ευρώ) που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων και τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό (1,2 δισ. ευρώ). Στην ίδια κατηγορία, η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους (2,5 δισ. ευρώ), η οποία, μαζί με τη στατιστική προσαρμογή (1 δισ. ευρώ), υπεραντιστάθμισε την άνοδο των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα (3,4 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού ΤARGET).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ