ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ