Οι εισπράξεις από τουρισμό και ναυτιλία δεν φρέναραν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
Πηγή: Pixabay

Μπορεί οι εισπράξεις από τουρισμό και ναυτιλία να ήταν στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 αυξημένες κατά 3,3 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, ωστόσο δεν στάθηκαν ικανές να περιορίσουν το μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε σήμερα πως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε αισθητή επιδείνωση στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, καθώς εμφάνισε έλλειμμα 3,76 δισ. ευρώ, έναντι 1,6 δισ. ευρώ στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επιδείνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε όμως μερικώς από τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των εξαγωγών, καθώς επιταχύνθηκαν και οι εισαγωγές σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017 (σε τρέχουσες τιμές).

Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,3% (οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 11,3%) και οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,8% (οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,8%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών επιδεινώθηκε.

Οι εισπράξεις από τον τουρισμό ήταν στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 αυξημένες κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 και διαμορφώθηκαν συνολικά σε 15,8 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν άνοδο κατά 10,6% και 9,7% αντίστοιχα. Επίσης, άνοδο κατά 14,7% σημείωσαν και οι εισπράξεις από μεταφορές.

Οι εισπράξεις από την ναυτιλία ήταν στο 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 αυξημένες κατά 1,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 11μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 και διαμορφώθηκαν συνολικά σε 15,2 δισ. ευρώ.

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, μεγαλύτερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, σημειώθηκε πλεόνασμα στο ισοζύγιο κεφαλαίων, το οποίο όμως ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο του 2017. Το δε συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 3,4 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,2 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2017.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις και υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού – οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν ξένες άμεσες επενδύσεις – κατέγραψαν αύξηση κατά 651 εκατ. ευρώ και 3,4 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 944 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,6 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση (κατά 3,4 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων.

Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας στο τέλος Νοεμβρίου 2018, διαμορφώθηκαν περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνο του τέλους Νοεμβρίου 2017 (6,5 δισ. ευρώ).

Διαβάστε επίσης
Δες τον κόσμο μέσα από το φακό του CNN Greece. Ακολούθησέ μας στο Instagram!